Under nio månader tog den fast monterade kameran stillbilder som sedan sattes samman till denna film, en Timelapse på 2 minuter.

Step on It

Visa alla poster